Enquête:

"De 4 Prioriteiten van de Woningbouw"

Vanaf 2016 stelt Huurdersvereniging Oisterwijk samen met de gemeente Oisterwijk en woonstichting Leystromen de prestatieafspraken  op. In deze afspraken wordt onder andere vastgelegd welke prioriteiten worden gehanteerd. Zo is duidelijk op welke manier de gemeente en de woonstichting hun rollen kunnen invullen en hoe de beschikbare financiële middelen moeten worden ingezet. De Overheid heeft vier thema's vastgesteld waar corporaties en gemeenten zich mee moeten bezighouden. Omdat Huurdersvereniging Oisterwijk úw stem laat horen, willen wij u vragen om uw prioriteiten aan ons door te geven. Uw inzending wordt anoniem behandeld maar als u uw naam doorgeeft maakt u kans op de VVV-kaart t.w.v. €15,00. Helpt u ons weer mee om Oisterwijk ook voor huurders aantrekkelijk en leefbaar te houden? Hartelijk bedankt voor uw moeite! 

 

Hieronder vindt u de uitleg van de vier prioriteiten.

 

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

Woningcorporaties huisvesten naast mensen met een laag inkomen ook doelgroepen die om een andere reden extra hulp nodig hebben bij het vinden van een woning. Zoals studenten, jongeren, senioren, daklozen, arbeidsmigranten, vergunninghouders en ex-gedetineerden.

 

Betaalbare en Beschikbare Woningen

Doelstellingen in de woonvisie gaan over passend toewijzen, slaagkansen, de beschikbaarheid en betaalbaarheid voor specifieke doelgroepen (lage en middeninkomens in het bijzonder), behoud van de betaalbare voorraad, het stimuleren van doorstroming en betaalbare kleine nieuwbouw.

 

Wonen met Zorg & Ouderenhuisvesting

Zeker bij een beperkte beschikbaarheid van woningen is nieuwbouw van woningen een thema voor het volkhuisvestelijk beleid. Een veel voorkomende discussie is de vraag of gebouwd moet worden voor de doorstroming of direct voor de doelgroep. In relatie tot dit dilemma vormt de ontwikkeling van de goedkope en betaalbare voorraad een aandachtspunt; welke bouw is passend en hoe bied je nieuwe (kleine) woningen betaalbaar aan? 

 

Nieuwbouw

Gezien de sterke vergrijzing met een verwachte toename van het aantal oudere ouderen, zijn opgaven gelegen in de geschiktheid van de woningvoorraad, woonomgeving en nabijheid van voorzieningen. Zeker in het licht van de ontwikkeling dat ouderen langer zelfstandig moeten maar zeker ook willen blijven wonen, soms in geclusterde setting. Deze ontwikkelingen vragen om een visie over toekomstige behoefte en strategieën om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken.

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

  • Facebook Round
  • Twitter Round