Woonlastenonderzoek 2014

Huurdersvereniging Oisterwijk heeft in haar werkgebied Oisterwijk en Moergestel een woonlastenonderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek werd opgesteld door de Nederlandse Woonbond. De uitvoering vond plaats door middel van een digitale enqûete. De respons was conform het landelijk gemiddelde: bijna 14 procent.

 

Achtergrond

Stijgende woonlasten en dalende koopkracht leiden tot betalingsproblemen voor grote groepen huurders. Bij de gemeenteraadsverkiezingen en de prestatieafspraken maken de gemeenten en de corporaties afspraken over de betaalbaarheid en beschikbaarheid van huurwoningen. Huurdersorganisaties zijn betrokken bij de prestatieafspraken, direct als derde partij en in ieder geval indirect via het adviesrecht bij de corporatie.

Conclusies woonlasten

Het onderzoek wijst uit dat op dit moment, 31 procent van de Leystromen huurders in Oisterwijk en Moergestel onder de armoedegrens leeft. Dit zijn 775 huishoudens! De gehanteerde norm is het ‘NVMT-budget’ (NVMT staat voor Niet Veel Maar Toereikend) van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

19 procent van de Leystromen huurders in OIsterwijk en Moergestel leeft in extreme armoede. Dit zijn 475 huishoudens die zich geen sociale participatie (cadeautje voor familielid bij verjaardagen, abonnement op sportclub etc.) kunnen veroorloven. De gehanteerde norm is het ‘basisbehoeftenbudget’. Dit budget omvat de minimale uitgaven van een zelfstandig huishouden aan onvermijdbare, basale zaken zoals voedsel, kleding en wonen. Ook de uitgaven aan enkele andere moeilijk te vermijden kostenposten (bv. verzekeringen, niet vergoede ziektekosten en persoonlijke verzorging) vallen onder het ‘basisbehoeftenbudget’. Deze huishoudens houden na aftrek van de woonlasten voor huur en energie te weinig geld over voor hun basisbehoeften. Wat ons betreft een schokkende conclusie.

De kans op armoede is het grootst bij de huurders tot 65 jaar, huurders met een korte woonduur (tot 5 jaar), huishoudens met kinderen en huurders met een bijstandsuitkering. Het grootste deel van de armen behoort tot de primaire doelgroep. Opvallend is dat het gemiddelde inkomen relatief laag ligt en het huurtoeslaggebruik ook.

 

Conclusies woningkwaliteit

Er is een flinke slag te slaan in het verbeteren van de isolatie van de woningen. Het meest gewaardeerde punt aan de woningen is de verwarming. Ook de ventilatie wordt relatief vaak positief beoordeeld. De minst gewaardeerde punten zijn de relatie tussen de huurprijs en de kwaliteit en de onderhoudstoestand van de woningen. Mensen onder de armoedegrens zijn minstens even vaak tevreden over de woningen als mensen boven de armoedegrens.

 

Conclusies betaalbaarheid

92 procent van de mensen is de afgelopen twee jaar gaan bezuinigen op de uitgaven. Mensen bezuinigen het vaakst op het kopen van kleding, vakantie, uitgaan, abonnementen op de krant en tijdschriften, de dagelijkse boodschappen en het energieverbruik. Van de armen maakt bijna 80 procent zich zorgen over of ze de huur kunnen opbrengen. Van de mensen boven de armoedegrens maakt ruim de helft zich daar zorgen over. Bij het voeren van een boveninflatoir huurbeleid zal de armoede toenemen. Ruim 40 procent van de mensen verwacht dat het inkomen daalt. De uitkomsten zijn in lijn met andere uitkomsten (ABF, RIGO).

 

Methoden en opzet van het onderzoek

Digitale enquête onder achterban van Huurdersvereniging Oisterwijk; 2.300 huurders hebben per brief een uitnodiging voor de enquête ontvangen. Het onderzoek is in de lokale media en op de website van de huurdersvereniging aangekondigd. De enquête kon op de computer van de huurdersorganisatie ingevuld worden. Het onderzoek liep parallel bij huurdersorganisaties in Alphen aan den Rijn, Maastricht, Middelburg, Purmerend en Schagen. Vergelijking is mogelijk met deze referentiegroep (±3200 respondenten).

 

Reacties van respondenten

Van de respondenten die minder te besteden hadden dan het NVMT-budget vindt 85 procent de woonlasten hoog vergeleken met het inkomen. Van degenen die die minder te besteden hebben dan het basisbehoeftenbudget vindt zelfs 89 procent de woonlasten hoog vergeleken met het inkomen.

 

Enkele reacties van respondenten:

“Meer dan de helft gaat op aan lasten, met de rest moeten eten, kleden en wat nog meer op het pad komt”“Ik heb een huurverhoging gekregen van 20 euro, maar mijn toeslag is niet verhoogd”“Vanaf volgend jaar moeten we rondkomen van mijn AOW en een klein pensioen”“Met de stijging van de lasten de komende jaren, kan ik op een dag de huur niet meer betalen”“Ik ga binnenkort waarschijnlijk minder verdienen, maar mijn huur stijgt wél”“Met de huidige plannen van de regering is mijn inkomen niet langer zeker. Mocht mijn inkomen dalen, dan is de huur niet meer op te brengen. De huur blijft immers stijgen”“Ik ben bang dat ik uit mijn huis gezet word en dan niet weet waar ik naartoe kan. Er zijn maar weinig betaalbare seniorenwoningen. Ik kan hier wonen door de huurtoeslag en hopelijk tot mijn AOW, dacht ik. Nu moet ik nog een jaar langer werken en dat was niet mijn eigenlijke plan.Had de laatste jaren van mijn leven toch iets anders voorgesteld. Ik weet het allemaal niet meer en heb slapeloze nachten”

 

Acties Huurdersvereniging Oisterwijk

De Huurdersvereniging zet in op de sociale agenda van de politieke partijen die in Oisterwijk actief zijn. Vóór de Gemeenteraadsverkiezingen van maart zullen de verschillende politieke partijen worden uitgenodigd om het Woonlastenonderzoek te bespreken.

Huurdersvereniging Oisterwijk heeft twee gecertificeerde energiecoaches. Deze zijn opgeleid door de Nederlandse Woonbond. De energiecoaches kunnen centrale presentaties verzorgen aan huurders om hiermee de huurder te sturen op energiebesparing. In de praktijk blijkt dat, in tegenstelling tot de huur, op energiegebied nog valt te besparen. De energiecoach brengt oplossingen en producten onder de aandacht die een positieve bijdrage kunnen leveren. Met de actie “vraag een energiecoach op de koffie” kunnen de energiecoaches ook bij de huurder thuis spreken over energiebesparing.

Beleidsmedewerkers van de gemeente zullen aanschuiven om samen met Huurdersvereniging Oisterwijk naar oplossingen te zoeken om het armoedeprobleem te signaleren en vroegtijdig aan te pakken.

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

  • Facebook Round
  • Twitter Round