Buitengewone Algemene Ledenvergadering

Op 25 september 2019 organiseerde Huurdersvereniging Oisterwijk voor haar leden een buitengewone Algemene Ledenvergadering. 'Buitengewoon', omdat dit een ledenvergadering betrof waarin het bestuur haar aftreden aankondigde.

Wegens gezondheidsredenen stopt het bestuur per 31-12-2019 met haar activiteiten. Omdat het in de afgelopen jaren niet gelukt is om voldoende bestuursleden te werven is er geen andere optie dan het beëindigen van de vereniging. Hiervoor zijn een aantal statutaire stappen vereist. De buitengewone ALV was de eerste.

De aanwezige leden hebben unaniem vóór het voorgenomen besluit van het bestuur gekozen, waarna er een voorgenomen statutenwijziging is opgesteld. Deze staat opgenomen in de uitnodiging voor de tweede buitengewone ALV, die gepland staat voor 7 november 2019. Tijdens de tweede buitengewone ALV zal het besluit moeten worden bekrachtigd door tweederde van de aanwezige leden waarna het besluit officieel is.

De samenvatting van de Algemene Ledenvergadering is te downloaden via onderstaande knop.

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

  • Facebook Round
  • Twitter Round