Let op: Inbrekers actief!

Er vinden in Nederland dagelijks gemiddeld 180 inbraken plaats!

 • Dat betekent meer dan 65.000 inbraken per jaar

 • Inbraakcijfers per provincie in kaart

 • Waar komt de inbreker binnen?

 • Hoe wordt er ingebroken?

 • Zo verklein je de kans op inbraak

Check onze pagina ter voorkoming van diefstal en/of inbraak.

Vul in en win een VVV-kaart van €15,00!

Deze maand een heel korte, maar érg belangrijke enquête; De Overheid stelt dat gemeenten, Corporaties en Huurdersorganisaties zich moeten bezighouden met een aantal thema's in de prestatieafspraken. Vier van die thema's zijn verplicht.Er dienen prioriteiten te worden gesteld en wij denken daar natuurlijk graag in mee. Maar wij kunnen natuurlijk nooit zelf die prioriteiten bedenken, daar hebben we uw inzet bij nodig, want úw mening telt. Het is deze keer een korte enquête, dus snel kans gemaakt op die VVV-kaart. Alvast dank voor uw bijdrage!

Belastingdienst moet schade Gluurverhoging vergoeden

De Belastingdienst moet een huurder een schadevergoeding betalen omdat er in de periode van 2013 tot en met april 2016 inkomensgegevens verstrekt zijn aan de verhuurder, terwijl hier geen wettelijke basis voor was. De Belastingdienst overtrad hiermee zijn geheimhoudingsplicht en de huurder heeft hier financiële schade door ondervonden. De verhuurder heeft op grond van deze gegevens een hogere huurverhoging doorgevoerd. De zaak werd gesteund door het juridisch fonds van de Woonbond.

Huurdersvereniging Oisterwijk voldoet aan AVG wetgeving

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Ook Huurdersvereniging Oisterwijk heeft hier mee te maken en moet voldoen aan deze nieuwe wet. Wij weten dat u ons vertrouwt en zullen er voor zorgen dat wij uw vertrouwen waard zijn. Klik op de link om ons privacybeleid te lezen. 

Nieuwe inkomensgrenzen huurtoeslag

In 2018 wordt het maximale inkomen waarmee je recht hebt op huurtoeslag verhoogd. De nieuwe grenzen werden onlangs bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zetten deze voor je op een rij.

1 / 8

Please reload

Hoeveel mag je in 2018 maximaal verdienen met huurtoeslag?

20 november 2017 

bron: Aedes, Ministerie van Binnenlandse Zaken

In 2018 wordt het maximale inkomen waarmee je recht hebt op huurtoeslagverhoogd. De nieuwe grenzen werden vorige week bekend gemaakt door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Wij zetten deze voor je op een rij.

 

Maximum inkomen omhoog

Een van de belangrijkste voorwaarden voor het recht op huurtoeslag is dat het totale inkomen (ofwel verzamelinkomen) van je huishouden onder een bepaald maximum blijft. Deze bedragen worden in 2018 met een paar honderd euro verruimd. Goed nieuws dus als je afgelopen jaar net meer verdiende dan het maximum toegestane inkomen! De grenzen zijn afhankelijk van de grootte en de leeftijd van het huishouden. In 2018 zijn de maximaal toegestane jaarinkomens als volgt:

 • Eenpersoonshuishouden: € 22.400 per jaar

 • Meerpersoonshuishouden: € 30.400 per jaar

 • Ouder eenpersoonshuishouden: € 22.375 per jaar

 • Ouder meerpersoonshuishouden: € 30.400 per jaar

 

Grens maandhuur blijft hetzelfde

Als je aanspraak wil maken op huurtoeslag is het bovendien een vereiste dat je maandelijkse huur lager is dan €710,68. Dit was al zo, en ook in 2018 blijft dit bedrag de grens tussen de sociale en de vrije huursector. Voor mensen jonger dan 23 jaar mag de maandelijkse huur hoogstens €417,34 zijn.

 

Gluurverhoging mag volgens rechter

Schending van de privacy

De inkomensafhankelijke huurverhoging, door de Woonbond ‘gluurverhoging’ genoemd, is in het leven geroepen om scheefwonen tegen te gaan. Dit betekent dat huurders van een sociale huurwoning eigenlijk teveel verdienen voor de woning die ze huren. Door de inkomensafhankelijke huurverhoging mag de huur van scheefwoners extra verhoogd worden. Het doel is dat zij daardoor hun sociale huurwoning verlaten en doorstromen naar de vrije huursector of een huis kopen. Zo komen er weer sociale huurwoningen vrij voor mensen met een lager inkomen.

Om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te kunnen voeren, moeten woningcorporaties natuurlijk wel weten hoeveel iemand verdient. Dit vragen zij op bij de Belastingdienst. Dit ziet de Woonbond als gluren, oftewel een inbreuk op iemands privacy, en heeft dit bestempeld als ‘gluurverhoging’. De Woonbond is daarom een rechtszaak gestart tegen de overheid en de vereniging van woningcorporaties.

Rechtszaak

De Woonbond wilde daarmee de gluurverhogingen, die sinds juli 2013 zijn doorgevoerd, ongeldig laten verklaren. De Raad van State oordeelde eerder dat de Belastingdienst de inkomensgegevens van sociale huurders niet door had mogen geven aan de woningcorporaties. Daarop werd de wet aangepast, zodat het vanaf 1 april 2016 wel mocht. De Woonbond wilde dat huurders die van 2013 tot 2016 huurverhogingen hadden gekregen dit geld terug zouden krijgen. Afgelopen dinsdag heeft de rechtbank in Den Haag echter anders besloten: het gebruik van de inkomensgegevens is toegestaan, omdat de woningcorporaties niet hadden kunnen weten dat zij deze informatie niet mochten gebruiken.

Lang verhaal kort: huurders krijgen hun geld niet terug en de Belastingdienst mag de inkomensgegevens van sociale huurders gewoon doorsturen aan woningcorporaties. ‘Teleurstellend’, vindt de directeur van de Woonbond. Volgens de rechter kunnen huurders met klachten naar de Huurcommissie.

En de winnaar van de VVV-bon is...

 

October was voor Huurdersvereniging Oisterwijk de maand van de Veiligheid. Door middel van een enquête werd de huurders in Oisterwijk en Moergestel gevraagd hun mening te geven over veiligheid en leefbaarheid in hun woongebied. Ruim 200 inzendingen ontvingen we en daar zijn we blij mee! Onder de inzendingen werd een winnaar van de VVV-bon van €15,00 getrokken. Deze maand is dat de heer Dingemans uit de Poirtersstraat in Oisterwijk. Wij wensen hem veel plezier met de bon. Wilt u ook kans maken op een waardebon? Vul dan volgende maand weer de enquête in en wie weet is de prijs dan voor ú!

De resultaten van de enquête worden besproken met gemeente, politie en Leystromen. U heeft uw stem laten horen en wij zorgen dat uw stem telt!

Leystromen gaat woningen adverteren via Woning In Zicht

Leystromen adverteert vanaf woensdag 25 oktober haar verhuuraanbod via Woning in Zicht (WiZ). Vanaf die datum kunnen woningzoekenden van Leystromen ook reageren op woningen in Tilburg.  Andersom kunnen Tilburgse woningzoekenden op zoek in de 6 gemeenten waar Leystromen woningen heeft. Daarmee kunnen alle woningzoekenden in de regio via 1 systeem reageren op woningen in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Udenhout. 

Er zijn verschillende redenen waarom Leystromen gaat samenwerken. Uit onderzoek blijkt dat 35% van de Leystromen  woningzoekenden breder dan in het eigen woongebied op zoek gaat naar een woning. Daarnaast hebben de betrokken gemeenten een uitgesproken wens om te komen tot een regionale woonruimteverdeling.

Vanaf 25 oktober is het zover. Woningzoekenden kunnen vanaf dan daadwerkelijk reageren op vrijkomende woningen buiten het eigen gebied. Door te gaan werken vanuit één loket wordt ook de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid vergroot. En dat is voordeel voor alle woningzoekenden!

Veranderingen voor woningzoekenden van Leystromen
Er zijn veel voordelen voor woningzoekenden die ingeschreven staan bij Leystromen. Zij kunnen reageren op vrijkomende woningen van Leystromen, maar ook op die van de Tilburgse corporaties. Voorheen adverteerde Leystromen haar vrijkomende woningen alleen op dinsdag op de website. Op Woning in Zicht worden nieuwe vrijkomende woningen elke werkdag geadverteerd. 

 

En als woningzoekenden op de website een zoekprofiel invullen, worden zij automatisch geïnformeerd als er woningen vrijkomen die passen bij hun woonwensen.  Woningzoekenden die zowel bij Leystromen als bij Woning in Zicht staan ingeschreven, nemen de langste inschrijftijd mee naar Woning in Zicht.

 

Instemming Huurdersverenigingen

Allemaal redenen voor de huurdersverenigingen van Leystromen om met de verandering in te stemmen. Het brengt immers het beste van beide werelden voor de woningzoekende met zich mee. De Huurdersverenigingen hebben er bij Leystromen op aangedrongen om de inschrijfduur van woningzoekenden gelijk te te trekken met die van de WIZ-woningzoekende. Zo blijven de kansen gelijk en heeft de woningzoekende zicht op een veel breder woningaanbod. "Wij zitten bovenop de veranderingen en zullen regelmatig evalueren hoe de verandering er op termijn uitziet", aldus de voorzitter van Huurdersvereniging Oisterwijk. "Wij willen alleen het beste voor onze huurders, dus stemmen we niet zomaar overal mee in. Het moet ook op termijn nog een goede keuze zijn".

Veranderingen voor woningzoekenden van Woning in Zicht
Voor woningzoekenden van WiZ wordt het makkelijker om in de gemeenten rondom Tilburg op zoek te gaan naar een woning. De woningen van Leystromen zullen 7 dagen online staan. Dat is langer dan de woningen van de overige corporaties. Die staan 3 ½ dag op de website. 

 

Verder verandert er voor woningzoekenden van WiZ  niets. Wel is het natuurlijk ook voor degenen die in beide gebieden zoeken een stuk klantvriendelijker, omdat zij nog maar op 1 website hoeven te zoeken. 

 

Ook voor deze groep geldt: woningzoekenden die zowel bij Leystromen als bij Woning in Zicht staan ingeschreven, nemen de langste inschrijftijd mee naar Woning in Zicht.

 

Training Servicekosten voor Bewonerscommissies

 

Samen met kennisorganisatie De Nieuwe Wind organiseert Huurdersvereniging Oisterwijk op 21 oktober een trainingssessie voor leden van bewonerscommissies om de afrekening van de servicekosten beter te begrijpen. Dat heeft meerdere voordelen: De bewoners krijgen zo meer inzicht over hoe de afrekening is opgebouwd, maar worden vaak ook meer bewust van de kosten in hun woongebouw. Met deze kennis op zak wordt het vaak eenvoudiger om de kosten beter onder controle te houden.

De trainingssessie vindt plaats in Hotel de Leijhof en bestuursleden van bewonerscommissies kunnen zich aanmelden bij het bestuur van Huurdersvereniging Oisterwijk. Inmiddels hebben bijna alle bewonerscommissies zich al aangemeld, wat voor Huurdersvereniging Oisterwijk een teken is dat de bewonerscommissies zich echt interesseren voor het onderwerp en daar ook daadwerkelijk iets mee willen doen. Een goed teken, want besparen begint vaak bij het goed inzicht krijgen in gemaakte kosten. Het belooft een boeiende dag te worden waar iedere deelnemer iets aan overhoudt

 
Kies voor betaalbare en duurzame huursector

16 april 2017

De Woonbond heeft informateur Schippers in een brief gevraagd bij de besprekingen voor kabinetsformatie aandacht te hebben voor de problemen waar huurders mee kampen en de uitdagingen waar de huursector voor staat.

 

 

Jarenlang hebben zij te maken gehad met forse huurverhogingen en zagen zij de voorraad betaalbare huurwoningen sterk inkrimpen. Het is hoog tijd dat huurders in Nederland het beter krijgen. De Woonbond zette voor de politieke partijen speerpunten uiteen en doet concrete voorstellen om tot een betaalbare huursector te komen, met voldoende en duurzame huurwoningen.

 

Noodzaak voor huurverlaging

De huren moeten gemiddeld 10% omlaag, zodat de huurprijzen meer in verhouding komen te staan met wat mensen zich kunnen veroorloven. Door de fors gestegen huurprijzen de afgelopen jaren leven steeds meer huurders in armoede.

 

Meer en duurzamere huurwoningen

Er is behoefte aan veel meer betaalbare huurwoningen. De Bouwagenda toont deze noodzaak ook aan. Corporaties moeten weer kunnen doen waarvoor zij bedoeld zijn, namelijk het bouwen van betaalbare huurwoningen. Om te zorgen dat de sociale voorraad niet verder inkrimpt is op korte termijn een verkoop- en liberalisatieverbod nodig. Extra inspanning is nodig om de verduurzaming van de sociale woningvoorraad te bespoedigen. Energiebesparing moet leiden tot verlaging van de woonlasten van huurders.

 

Verhuurderheffing

Om bovenstaande doelstellingen in voldoende mate te realiseren moet de verhuurderheffing afgeschaft worden. Dan is er financiële ruimte voor huurverlagingen, investeringen in nieuwbouw én energiebesparing.

 

Vergroot zeggenschap huurders

Wonen is een basisbehoefte. Zeggenschap van huurders is cruciaal voor de betrokkenheid van huurders bij hun woning en woonomgeving.  Huurders willen meer zeggenschap op onderwerpen die hen direct aangaan, zoals het huurbeleid en de verkoop van sociale huurwoningen aan commerciële verhuurders. Huurdersorganisaties hebben bovendien behoefte aan onafhankelijke ondersteuning om de belangen van huurders in het overleg met de verhuurder goed te kunnen behartigen. Met de groei van de commerciële huursector zijn de problemen gegroeid. Er is meer consumentenbescherming en regulering nodig bij de huurprijzen en huurverhogingen in deze sector.

 

Woonzekerheid

Woonzekerheid is voor huurders belangrijk. Daarom moet het vaste huurcontract de norm zijn en moeten de mogelijkheden voor tijdelijke huurcontracten beperkt worden.

Portretfoto Edith Schippers - Rijksoverheid.nl

 
 
Woonbond lanceert Huurstemwijzer

01-03-2017

 

 

‘Politieke beslissingen over huren raken huurders direct. Hoe hoog kunnen de huren stijgen? Wie mag er in een sociale huurwoning wonen? Belangrijke vragen in het bepalen van je stem,’ aldus Ronald Paping, directeur van de Woonbond. ‘Om huurders te helpen, hebben we daarom een stemwijzer gelanceerd.

Huurstemwijzer

Huurders kunnen de stemwijzer invullen op huurstemwijzer.nl. Binnen vijf minuten kunnen ze dan zien welke partij het beste bij ze past.

Peiling onder huurders

De Woonbond heeft ook een peiling onder huurders laten uit voeren. De coalitiepartijen blijken niet populair te zijn onder huurders. In 2012 was de VVD de grootste onder huurders (18%) gevolgd door de PvdA (16%). Nu geeft maar 6% aan VVD te gaan stemmen, en kan de PvdA slechts op 4% van de huurdersstemmen rekenen. Vooral de PVV, GroenLinks en 50Plus hebben geprofiteerd en zien de steun onder huurders groeien. De PVV (18%) en de SP (8%) zijn het grootst onder huurders. 19% van de huurders geeft aan nog niet te weten wat ze gaan stemmen.

Betaalbaarheid het belangrijkste

De betaalbaarheid van het huren wordt het belangrijkste thema’s gevonden, 83% van de huurders kiest voor dit thema. 43% van de huurders vindt de huurprijzen in de sociale huursector niet betaalbaar. 73% vindt dat huurders met een laag inkomen en hoge huur, huurverlaging moeten krijgen. Maar liefst 83% van de huurders is voor een rem op de prijsstijging in de vrije huursector. 

 
Prestatieafspraken tussen Gemeente, woonstichting Leystro-men en Huurdersvereniging Oisterwijk getekend.

"Goed voorbeeld van de Woningwet in praktijk"

13-12-2016

Op 12 december tekenden gemeente Oisterwijk, woonstichting Leystromen en Huurdersvereniging Oisterwijk de samen opgestelde prestatieafspraken voor 2017-2020. In deze afspraken worden gezamenlijke doelen vastgelegd. Het gaat om concrete afspraken die bijdragen aan het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid.

"Deze prestatieafspraken zijn een goed voorbeeld van de nieuwe Woningwet in praktijk gebracht", aldus Huurdersvereniging Oisterwijk voorzitter René Gerritsen. Deze nieuwe wet stelt dat gemeente, corporatie en huurdersvereniging gelijkwaardige gesprekspartners zijn op een aantal vaste onderwerpen, maar ook op onderwerpen die onderlinge partijen van belang vinden. Zo hebben wij ingezet op voldoende beschikbaarheid van woningen voor huurders met een kleine beurs, zonder daarbij het belang van huisvesting van vergunninghouders en bijzondere doelgroepen uit het oog te verliezen. Verder zijn leefbaarheid, duurzaamheid, scheiding van zorg en wonen en doorstroming onderwerp van gesprek geweest. 

Vorig jaar werden voor het eerst de prestatieafspraken getekend. "Dit jaar is het proces nóg vlotter en gestroomlijnder verlopen. Door de gelijkwaardigheid hebben we écht iets in te brengen en kunnen we de stem van de huurders door laten klinken in alle onderwerpen" zegt Gerritsen. Hij is terecht trots op wat Huurdersvereniging Oisterwijk heeft bereikt. "De vereniging zet hoog in op participatie; via enquêtes zal in 2017 de mening van alle huurders van Leystromen worden gevraagd, en met die mening zal de vereniging weer het gesprek aangaan met gemeente en Leystromen". 

Naast Oisterwijk heeft woonstichting Leystromen ook prestatieafspraken ondertekend met de huurdersorganisaties uit Hilvarenbeek en Rijen en de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Gilze-Rijen Goirle en Hilvarenbeek.

Unieke weggeefactie Bewaar- en Bespaarboxen groot succes

Huurders laaiend enthousiast

10-11-2016

Op 5 en 9 november zijn alle huurders van woonstichting Leystromen uitgenodigd om een gratis pakket op te halen waarmee tot €400,00 bespaard kon worden. Ondanks de toch wat cryptische omschrijving heeft het grootste deel van de Leystromen huurders toch gehoor gegeven aan de oproep en liep het op 5 en 9 november storm op het kantoor van Leystromen aan de Hoogstraat in Oisterwijk. Het pakket, dat bestaat uit verschillende producten waarmee energie bespaard kan worden, werd samen met Huurdersvereniging Oisterwijk, door Leystromen samengesteld. Door een meevaller bij Leystromen is een bedrag vrijgekomen wat ten goede kwam voor de huurders. De keuze voor het bespaarpakket was snel gemaakt; besparing in woonlasten komt in deze dure tijden voor iedereen goed van pas. Bestuursleden van Huurdersvereniging Oisterwijk waren op beide dagen aanwezig om samen met de werknemers van Leystromen de pakketten uit te delen. Het waren twee dagen waar met plezier op teruggekeken kan worden. Voorzitter van Huurdersvereniging Oisterwijk, René Gerritsen; “Wat was het mooi om al die huurders een keer in het zonnetje te zetten! Het is geweldig om ook eens een keer iets terug te kunnen doen voor al die mensen die iedere maand netjes hun huur betalen. Met dit mooie pakket, ter waarde van zo’n €100,00, kunnen de Leystromen huurders actief iets aan hun woonlasten doen, en dat staat voor ons als huurdersvereniging hoog op de agenda.”

 

Kort videoverslag van de twee dagen bij Leystromen waarop de bespaarboxen werden uitgedeeld

Recent news

Uitnodiging om uw cadeau op te komen halen

 

Cadeau om tot € 400 mee te besparen

28-10-2016

De afgelopen drie jaar heeft Leystromen hard aan de weg getimmerd. En de resultaten zijn ernaar! Leystromen is gezond en richt zich verder, samen met de huurders, op een stabiele toekomst.

Om dit te vieren heeft Leystromen een pakket klaarstaan voor haar huurders waarmee ze tot wel €400 per jaar kunnen besparen! Deze week werd een persoonlijke afhaalkaart verspreid waarmee Leystromenhuurders op zaterdag 5 november of woensdag 9 november het pakket kunnen komen ophalen. En omdat het belangrijk is dat huurders elkaar én medewerkers van Leystromen kunnen ontmoeten, staat beide dagen de koffie klaar!

 

We krijgen al veel vragen wat er in het pakket zit. Maar zoals dat gaat met cadeautjes: dat moet een verrassing blijven! Wij kijken erg uit naar 5 en 9 november. Komt u ook uw pakket ophalen en een kopje koffie met Leystromen drinken?

 

Veelgestelde vragen


V: Ik kan het pakket niet ophalen (vanwege vakantie/ziekte). Wat nu?
A: Na de laatste ophaaldag maken we de balans op en kijken wat we doen met de pakketten die niet zijn opgehaald.

V: Waarom bezorgen jullie het pakket niet bij mij thuis?
A: We vinden het belangrijk dat huurders met elkaar en met medewerkers van Leystromen in contact komen. De koffie staat klaar!

V: Mijn buurman kan zelf het pakket niet ophalen. Kan ik dat voor hem doen?
A; Als het écht niet anders kan, kunt u dat doen. Neemt u dan wel de afhaalkaart van uw buurman mee.

 
Een Rookmelder voor iedereen!

Juli 2015

 

Leystromen biedt haar huurders de mogelijkheid om gratis een rookmelder af te halen aan de balie van het Leystromen kantoor aan de Hoogstraat 18 in Oisterwijk. Het kantoor is geopend van 08:30u. tot 12:30u. Leystromen geeft hiermee invulling aan het Huurders-ABC, waarin dit wordt aangeboden. Een buitengewoon initiatief dat wij van harte toejuichen, want brandveiligheid is zeer belangrijk in uw woning. 

 

Voor deze aanbieding geldt wel: één rookmelder per adres, en alleen als u nog geen rookmelder heeft. 

 

Waarom een Rookmelder?

In geval van brand redt een rookmelder uw leven en het leven van uw gezin. Recent Engels onderzoek heeft aangetoond dat mensen met werkende rookmelders 100% meer kans hebben een woningbrand te overleven! 


Rookmelders waarschuwen u razendsnel bij brand, ook wanneer u slaapt. Een klein beetje rook is voldoende om een luid piepend alarm te doen afgaan. U bent meteen gewaarschuwd, of wakker.
 

U heeft dan meestal nog voldoende tijd om uzelf en uw gezin in veiligheid te brengen. En die tijd heeft u hard nodig. 

Een klein beginnend brandje, kan binnen 3 minuten uitgroeien tot een grote uitslaande brand. Naast het vuur, schuilt het gevaar meestal ook in de rook. De rook is heet, zorgt dat u niets meer ziet (en dus ook snel de weg kwijt bent) en is verstikkend.

Hoeveel rookmelders heb ik nodig en waar plaats ik ze? 

Hang rookmelders op aan het plafond van elke ruimte waarop slaapkamers uitkomen. Meestal is dat een overloop, hal, of gang. Maar het kan ook een andere kamer zijn. Aan het plafond van het trapgat is ook een goede plaats. Het beste is om alle ruimten, waar u doorheen moet als u uw huis bij brand ontvlucht, te voorzien van rookmelders.

Kleine woningen met een woonlaag
Bij kleine woningen met één bouwlaag (bungalow, flat) is één rookmelder meestal voldoende. De beste plaats ervoor is de gang of hal waar de meeste kamers op uitkomen. Zorg ervoor dat u het geluid van de rookmelder in iedere slaapkamer kunt horen!

Grote woningen of woningen met meer woonlagen
Bij woningen met meerdere woonlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen, bij voorkeur op de slaapverdieping, boven de trap tegen het plafond. 

Voor een maximale beveiliging, ongeacht het aantal woonlagen, kunt u in iedere ruimte waar regelmatig iemand is een melder plaatsen. Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Er zijn rookmelders welke koppelbaar zijn, wanneer een melder aanspreekt geven alle overige melders ook geluid. hierdoor bent u er zeker van tijdig gealarmmeerd te worden.

In alle gevallen:
Hang de rookmelders aan het plafond; rook stijgt altijd omhoog. Om deze manier wordt u het snelst gewaarschuwd. 

Ongeschikte plekken voor een rookmelder:
Er zijn ook plekken waar u uw rookmelder beter niet kunt ophangen, omdat hij dan waarschijnlijk vaak ‘vals alarm’ zal veroorzaken. Ongeschikte plekken zijn:
- Plekken waar waterdampen of dampen van bakken en braden hangen, zoals dichtbij de deur van een douche/badkamer of in de keuken.
- Bij een ventilatoropening of mechanische ventilator en boven verwarmingstoestellen en radiatoren kunnen rookdeeltjes door luchtstroming de rookmelder niet bereiken.
- In de garage; uitlaatgassen kunnen ook ongewenst alarm veroorzaken.
- Dicht bij lampen raakt de rookmelder vervuild door stof. Hang ze minimaal 30 cm van een lamp af.

Is een (doe het zelf)rookmelder moeilijk te installeren?
Een rookmelder installeren is heel simpel. U plaatst de batterij in de houder (behalve bij rookmelders met ingebouwde batterij) en monteert de rookmelder aan het plafond( let op dat u ze minimaal 50 cm van de wand monteerd. Als u een schroevendraaier kunt hanteren, kunt u ook een rookmelder plaatsen.

Tip: hang ze direct op als u ze koopt…er zijn een aantal fatale branden bekend waarbij de rookmelder nog in de kast lag.

Hoe werken rookmelders? 
Rookmelders zenden een lichtbundeltje uit dat door een lichtgevoelige cel opgevangen wordt. Als er rook in het lichtbundeltje komt, wordt het licht verstrooid. De rookmelder detecteert dit en geeft direct een luid piepend alarm af.

Rookmelders op batterijen
De meeste rookmelders worden gevoed door de stroom van een 9 Volt batterij. Het is dan ook zaak deze batterij regelmatig te vervangen en te controleren. De meeste rookmelder geven op het moment dat de batterijen bijna leeg zijn, met enige regelmaat kleine piepjes. Daarmee wordt u gewaarschuwd dat het tijd is de batterijen snel te vervangen.

 
AEDES Benchmark: Leystromen kan beter!

Onlangs is de Aedes benchmark uitgebracht. Ook Leystromen is in deze benchmark meegenomen. Als we dit onderzoek lezen kunnen we niet anders dan tot de conclusie komen dat er bij Leystromen nog erg veel werk verzet moet worden om tot de betere sociale huurders van Nederland te gaan behoren.

 

In de conclusie uit het benchmark onderzoek 2015 blijkt dat Leystromen bijna tot de landelijke slechtste divisie van sociale verhuurders behoort. Er is slechts een kleine groep van 11 verhuurders die hun taak als sociale verhuurder nog slechter uitvoeren van de 319 corporaties die in dit onderzoek zijn meegenomen.

Uit de benchmark komt duidelijk naar voren dat Leystromen vooral op de bedrijfslasten op dit moment nog veel steken laat vallen. Ondanks alle inspanningen blijkt dat de bedrijfslasten per verhuureenheid het afgelopen jaar zijn gestegen met €212,00 tot een bedrag van €1.084,00 per verhuureenheid per jaar. In vergelijking, de best presterende sociale verhuurder op dit vlak heeft slechts €347,00 aan bedrijfslasten per verhuureenheid. Dit houdt in dat Leystromen maar liefst 312% meer aan bedrijfslasten heeft, die uiteraard opgebracht dienen te worden door de huurders van Leystromen.

 

Ook laat het onderzoek zien dat Leystromen op dit gebied van één van de best presterende corporaties was in 2014 en binnen één jaar naar de groep minst presterende corporaties van Nederland is gezakt. Woonstichting Leystromen komt uit een moeilijke periode en tracht onder het motto: "Leystromen verbindend | ondernemend" het contact met haar stakeholders weer te verbeteren. Uit het benchmarkonderzoek blijkt dat de waardering door huurders met 0,2 punten is gestegen naar een totaalscore van 7,2. Een mooie score maar ook hier kan Leystromen zich nog verder ontwikkelen. De huurders van corporatie WoonopMaat waarderen hun verhuurder met rapportcijfer 8,6.

 

Het onderzoek brengt ook in beeld dat woonstichting Leystromen voor nieuwe huurders aan de onderkant van de markt presteert en dat men nog veel dient te investeren in het behandelen en afhandelen van reparatieverzoeken van zittende huurders. Wat wel opvalt is dat huurders die vertrekken zeer tevreden zijn met de afhandeling. Verder zien we in het onderzoek dat er landelijk een afname is van 3,6% van betaalbare huurwoningen en dat de huurprijs met gemiddeld 3,8% is gestegen t.o.v. 2014. Ondanks de veelal slechte prestaties ten opzichte van de collega-corporaties timmert woonstichting Leystromen flink aan de weg sinds de fusie van enkele jaren geleden, waarbij de nieuwe corporatie toch enigszins op drift is geraakt. Als huurdersorganisaties trachten we met dit bovenstaande in ons achterhoofd de verhuurder te stimuleren tot betere prestaties die meet- en herkenbaar kunnen worden teruggeleid in de volgende benchmark, maar bovenal merkbaar zullen zijn voor huurders van Leystromen.

 

Wilt u meer lezen m.b.t. de Aedes Benchmark, dan kunt u deze vinden op Aedes.nl.

(bron: Aedes Benchmark 2015, Prestaties verbeterd, verschillen verkleind, rapportage Aedes-benchmark 2015 en de Aedes corporatiemonitor 2015).

 
 
Dakgoten weer gratis gereinigd!

PERSBERICHT

Rijen - Leystromen neemt het reinigen van dakgoten weer voor haar rekening. Individuele huurders, maar zeker ook de huurders-organisaties, spraken hun ongenoegen uit en zijn gehoord.

Het reinigen van de dakgoten, en daarmee de kosten hiervan, was in het verleden onderdeel van het onderhoud aan de woningen door Leystromen. Eind 2012 liet Leystromen haar huurders weten dat dit voortaan voor rekening van de huurders kwam. Als gevolg van het  bijstellen en aanscherpen van de onderhoudskosten per woning. Inmiddels laat de corporatie weten hierop terug te komen met ingang van 1 januari 2016.

“De kwaliteit van onze woningen is belangrijk. Veel van onze huurders waren ontdaan over de moeite en kosten die zij moesten doen c.q. maken  om dakgoten te reinigen. Het is geen onwil van huurders, maar voor veel van onze huurders niet of lastig mogelijk. Anderzijds is het wel belangrijk dat het gebeurt. Om lekkage en verstoppingen te voorkomen en om de onderhoudsstaat van de dakgoten te garanderen. We hebben dit besluit dus heroverwogen. En zullen het reinigen van dakgoten weer gaan oppakken”, zegt Wendy Timmermans, manager Beheer van Leystromen. Zij voegt hieraan toe dat zij met name de inspanningen van de huurdersorganisaties in deze kwestie waardeert. “Zij hebben zich hier echt hard voor gemaakt en de stem van huurders overgebracht. Dat maakt onze samenwerking waardevol!” 

Stop verstrekking inkomensgegevens huurders

11 februari 2016

De Woonbond eist dat minister Blok alle voorbereidingen staakt voor het verstrekken van inkomensgegevens van huurders. Wanneer de minister hieraan geen gehoor geeft, overweegt de Woonbond een kort geding aan te spannen. De Raad van State oordeelde vorige week dat de Belastingdienst de afgelopen drie jaar ten onrechte inkomensgegevens heeft gedeeld met verhuurders.

‘Zolang de wetswijziging niet door de Eerste Kamer is behandeld en goedgekeurd, mogen er geen inkomensgegevens worden verstrekt. En dus ook niet worden verzameld en klaargezet voor verzending, De portal waar verhuurders zich kunnen aanmelden voor informatie, moet dan ook dicht’, stelt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

 
Middeninkomens de klos

De Woonbond wijst erop dat veel middeninkomens met een inkomen boven € 34.000,- de afgelopen drie jaar enorme extra huurverhogingen hebben gekregen, terwijl de huur die zij betalen vaak al erg hoog is. Paping: ‘Het gaat om veel gevallen om huishoudens die al een forse huur betalen en niet genoeg verdienen om de hoge huurprijzen in de vrije sector te betalen.’ De Woonbond onderzoekt de juridische mogelijkheden voor huurders die de extra huurverhoging willen terugvorderen, nu blijkt dat deze extra inkomensafhankelijke huurverhoging op onrechtmatige basis is doorgevoerd.

 
Huurverhoging 2016

In 2016 wil Blok opnieuw een inkomensafhankelijke huurverhoging vragen. Daarvoor moet de Eerste Kamer eerst een wetswijziging goedkeuren. De Woonbond vindt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar niet mag doorgaan.

 
Geen inkomensafhankelijke huurverhoging

Paping: ‘Het is verstandiger om dit jaar pas op de plaats te maken en na te denken over een systeem waarbij niet alle bescheiden middeninkomens die een forse huur betalen als scheefwoner worden aangemerkt.’ De Woonbond ziet de uitvoering hiervan liever bij de Belastingdienst liggen dan bij de verhuurder. Inkomenspolitiek bedrijven is een taak van de overheid, niet van verhuurders. Op deze manier hoeven er ook geen privacygevoelige inkomensgegevens worden gedeeld door de Belastingdienst en wordt het systeem van jaarlijkse huurverhogingen niet nodeloos ingewikkeld.

 
Rijpperdapad, Oisterwijk - Kosten voor Tuinonderhoud

Juli 2015

 

Leystromen heeft eenzijdig besloten de berekening van de kosten voor het tuinonderhoud te wijzigen, in het nadeel van de bewoners van het complex Rijpperdapad. Leystromen zegt in haar recht te staan, maar dit is niet ónze mening. Omdat dit een zaak is die de huurders persoonlijk aanhangig moeten maken bij de verhuurder, heeft één van de bewoners de situatie aanhangig gemaakt bij de Huurcommissie, een onafhankelijk orgaan van de Nederlandse Overheid. Als de huurder in het gelijk wordt gesteld zal de uitspraak uiteraard ook voor de andere huurders van dit complex gelden. Huurdersvereniging Oisterwijk heeft al erg veel tijd en energie in deze zaak gestoken en we volgen de ontwikkelingen uiteraard op de voet. Als er meer bekend wordt, laten we het op deze pagina weten!

Huurdersvereniging Oisterwijk praat mee bij totstandkoming nieuwe Ondernemingsplan Leystromen

Oktober 2016

In een aantal sessies heeft Leystromen de drie huurdersorganisaties meegenomen in het traject dat leidt tot het nieuwe Ondernemingsplan voor 2017, 2018 en 2019.

In dit Ondernemingsplan worden de missie, ambitie, strategische opgaven en andere plannen opgenomen. Corporaties stellen in het algemeen dergelijke plannen intern op, met beleidsmensen en vaak ook de directeur-bestuurder. Daarna wordt het openbaar gemaakt en wordt in de desbetreffende periode zo goed mogelijk gewerkt volgens het Ondernemingsplan. Leystromen heeft er voor gekozen om ook de grote groep belangenhouders, de huurders, te betrekken. Wij hebben kunnen meepraten over de onderwerpen die hoog op de agenda van Leystromen moeten komen, zoals betaalbaarheid, bereikbaarheid, en heel veel andere belangrijke onderwerpen. Als het Ondernemingsplan definitief is, zullen we het graag publiceren, want we weten nu dat het in samenspraak met de huurdersvereniging(en) is ontstaan tot een plan waarin de huurder centraal staat. Tijdens de bijeenkomsten werd veel informatie uitgewisseld met de medewerkers van Leystromen en dat leidde regelmatig tot nieuwe inzichten. Als huurdersvertegenwoordigers zijn we blij met de mogelijkheid die Leystromen ons heeft geboden om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de missie en opgave die Leystromen zichzelf stelt. Een mooi voorbeeld van hoe huurdersparticipatie vorm krijgt en mooie resultaten oplevert. Hieronder ziet u de werkgroep die zich heeft beziggehouden met het nieuwe Ondernemingsplan 2017-2019. 

 
Bewoners Pannenschuurflat krijgen zeggenschap over eigen binnentuin

5 Oktober 2016

Tijdens een aantal bijeenkomsten hebben de bewoners van de Pannenschuurflat aan de Pannenschuurlaan in Oisterwijk zelf mogen meebeslissen over de facelift die wordt uitgevoerd op hun binnentuin. Leystromen gaat het vooraanzicht van de flat aanpakken door de voortuinen een uniform en opgeruimd uiterlijk te geven, maar tegelijkertijd wordt gestart met de verfraaiing van de binnentuin.

In opdracht van Leystromen heeft Green & So samen met de bewoners een opzet gemaakt van hoe de tuin er moet gaan uitzien. Het resultaat is een ruim opgezette binnentuin met een grote pergola, terras en zelfs een kruidentuintje. De tekening ziet er veelbelovend uit, maar alles valt of staat met de medewerking van de bewoners, want de pilot bestaat er immers uit om de bewoners actief te betrekken bij het bijhouden en onderhouden van deze mooie binnentuin. Doordat de bewoners meehelpen, hoeft Leystromen geen extra servicekosten in rekening te brengen, en dat is een mooi resultaat.

Dat bijhouden is echter geen dagtaak, zo bleek tijdens de laatste bijeenkomst, waarbij ook de geselecteerde hovenier Peter Smits aanwezig was. Peter legde uit dat het grasmaaien de belangrijkste taak is voor de bewoners, en daarvoor stelt Leystromen de benodigde materialen ter beschikking. Als bij toerbeurt iedereen een keer het gras maait, is het niet echt een klus van betekenis. Verder moet de tuin een beetje schoon gehouden worden, maar dat is niet anders dan in een reguliere tuin.

De tuin biedt ruimte voor leuke sociale activiteiten, zoals een buren-BBQ, of andere gezamenlijke activiteiten. Ook kunnen de bewoners zich nog uitleven op de kale muren van de omringende schuurtjes. De kunstenaars onder de bewoners kunnen daar eventueel mooie muurschilderingen of kunstwerkjes op maken.

De eerste werkzaamheden gaan op 31 oktober van start. We houden u op de hoogte van de vorderingen.

 

Tekening en impressies van de nieuwe situatie, gemaakt door Green & So. 

Oisterwijkse huurders krijgen steun bij betalingsproblemen

9 oktober 2016

Huurders van Leystromen die tijdelijk niet aan hun huurbetalingsverplichting kunnen voldoen, kunnen aanspraak maken op het betaalbaarheidsfonds. Dit fonds is geen vervanging van bestaande voorzieningen en richt zich niet alleen op huurlasten, maar op de totale woonlasten, waaronder ook de energierekening en gemeentelijke belastingen.

 

Criteria om in aanmerking te komen voor het fonds

Een leefbaarheidsconsulent of budgetcoach kan voor de huurder een aanvraag doen bij het betaalbaarheidsfonds. Vervolgens beoordeelt een toetsingscommissie de aanvraag. Alleen aanvragen die voldoen aan een aantal criteria worden gehonoreerd. De belangrijkste criteria zijn: de situatie waarin de huurder terecht is gekomen is niet verwijtbaar aan de huurder. En de problemen zijn van tijdelijke aard; de bijdrage uit het fonds moet het probleem definitief oplossen.

 

Ongevraagd in benarde situaties

Paul van der Velden, Manager Maatschappij & Innovatie van Leystromen: 'Soms komen huurders ongevraagd in een heel benarde situatie terecht. Waardoor zij tijdelijk niet in staat zijn hun woonlasten te voldoen.' Als voorbeeld denkt hij aan een huurster die na het overlijden van haar moeder vanwege haar leeftijdsgrens pas na vier maanden huurtoeslag kon ontvangen. Of aan een huurder met een beperking waarvan de woning grootonderhoud ondergaat, die tijdelijk moet worden opgevangen in een vervangende aangepaste woonruimte.

 

31 Procent huurders onder armoedegrens

Huurdersvereniging Oisterwijk reageert op het initiatief van Leystromen: ‘We zijn erg blij met dit initiatief, ondanks de vaak schrijnende noodzakelijkheid ervan. Mede door onze inbreng in de gesprekken met Leystromen is dit Woonlastenfonds in het leven geroepen', zegt René Gerritsen, voorzitter van de Huurdersvereniging. ‘Na het in kaart brengen van de stille armoede in Oisterwijk door middel van het Woonbond Woonlastenonderzoek, bleek ruim 31% van de Leystromen huurders onder de armoedegrens te leven. Voor ons een reden om aan te dringen op deze voorziening. In de prestatieafspraken met de gemeente Oisterwijk willen wij ook de gemeente laten bijdragen aan dit fonds. De gemeente is er immers bij gebaat als voorkomen kan worden dat bewoners op straat komen te staan. Diep in ons hart hopen we dat het fonds niet hoeft te worden aangesproken, want dat zou betekenen dat de huurders het op eigen houtje redden. Maar zelfs in een rijke gemeente als Oisterwijk is de kans daar op erg klein.’

© 2019 Huurdersvereniging Oisterwijk | Spoorlaan 82f (op afspraak) | 5061 HD Oisterwijk | 013 521 74 25

 • Facebook Round
 • Twitter Round